Priser

Här hittar du Dentiq priser inom vanlig allmäntandvård.

Vilken behandling just din mun behöver går inte att säga på förhand, därför får du se priserna som en vägledning. Så snart vi har undersökt din mun får du ett behandlingsförslag och klara besked om kostnaderna.

Referenspriserna beslutas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och styr vilken ersättning du som är vuxen kan få via Tandvårdsstödet.

Vår garanti

Hos oss får du garanti på flera behandlingar. Garantierna gäller på alla Dentiqs kliniker i Stockholms län.

Vi lämnar garanti på tandersättningar. Ersättning för förlorade tänder kallas även protetik.

Tandersättning (protetik)

Ett års garanti på avtagbar protetik
Tre års garanti för implantat
Fem års garanti på fastsittande tandburen protetik*

* För att garantin ska gälla behöver du följa Dentiqs rekommendationer om hur du tar hand om dina tänder och när du behöver komma på besök till oss. Det krävs också att den valda behandlingen är rekommenderad av din tandläkare och att behandlingen är fullt betald.

Undersökningar

Nr Titel Pris Referenspris
101 Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift 935 kr 935 kr
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 460 kr 405 kr
107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 1 550 kr 1 790 kr
108 Utredning utförd av tandläkare 2 315 kr 2 875 kr
111 Undersökning utförd av tandhygienist, grundavgift 750 kr 730 kr
112 Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist, grundavgift 955 kr 955 kr
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 400 kr 400 kr
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist 615 kr 615 kr

Röntgenåtgärder med mera

Nr Titel Pris Referenspris
121 Röntgenundersökning av enskild tand 80 kr 60 kr
123 Röntgenundersökning, helstatus 900 kr 885 kr
124 Panoramaröntgen 605 kr 5750 kr
125 Röntgenundersökning, extraoral 0 kr 560 kr
126 Röntgenundersökning, omfattande 1 120 kr 1 080 kr
127 Röntgenundersökning, delstatus (2-6 intraorala röntgenbilder) 245 kr 210 kr
128 Röntgenundersökning, större delstatus (≥7 intraorala röntgenbilder) 415 kr 365 kr
141 Studiemodeller för behandlingsplanering 705 kr 640 kr
161 Salivsekretionsmätning 630 kr 695 kr
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning Faktura 415 kr
163 Biopsi, åtgärden innefattar tagande av biopsi, eventuell sutur och svar 0 kr 1 145 kr
164 Laboratoriekostnad vid patologanatomisk diagnostik (PAD) Faktura 700 kr

Sjukdomsförebyggande åtgärder

Nr Titel Pris Referenspris
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 475 kr 475 kr
204 Profylaxskena 885 kr 885 kr
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid, vid behov professionell tandrengöring 195 kr 195 kr
206 Fluorbehandling, vid behov professionell tandrengöring 390 kr 390 kr
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 450 kr 310 kr
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 755 kr 590 kr
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 915 kr 915 kr
Läs mer om Behandlingar

Sjukdomsbehandlande åtgärder

Nr Titel Pris Referenspris
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 475 kr 445 kr
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 900 kr 830 kr
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 300 kr 1 230 kr
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 840 kr 1 840 kr
311 Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 475 kr 475 kr
312 Uppföljande instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 190 kr 190 kr
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 200 kr 1 200 kr
314 Beteendemedicinsk behandling 555 kr 555 kr
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 480 kr 480 kr
322 Stegvis exkavering 1 225 kr 1 225 kr
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 640 kr 590 kr
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 350 kr 1 150 kr
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande >90 min 2 235 kr 1 735 kr
362 Lustgassedering, per gång 900 kr 900 kr

Tanduttagning och dentoalveolär kirurgi

Nr Titel Pris Referenspris
401 Tanduttagning, en tand 1 260 kr 1 160kr
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 755 kr 1 655 kr
403 Tanduttagning, tillkommande enkel 560 kr 460 kr
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 3 715 kr 3 415 kr
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 755 kr 4 555 kr
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 210 kr 1 160 kr
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2 350 kr 2 250 kr

Implantatkirurgiska åtgärder

Nr Titel Pris Referenspris
420 Implantat, per styck 4 900 kr 3 060 kr
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 6 130 kr 3 430 kr
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 745 kr 1 645 kr
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 7 995 kr 4 995 kr
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1 945 kr 1 845 kr
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat 11 910 kr 6 910 kr
426 Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik 2 545 kr 2 465 kr
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 4 690 kr 4 290 kr
430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant 1 955 kr 1 655 kr
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant 2 285 kr 2 055 kr
436 Avlägsnande av implantat 900 kr 800 kr
Läs mer om Implantatkirurgi

Parodontalkirurgiska åtgärder

Nr Titel Pris Referenspris
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd 2 075 kr 1 975 kr
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd 1 635 kr 1 335 kr
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd 815 kr 815 kr
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 4 995 kr 3 555 kr
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 5 415 kr 4 915 kr
453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 4 245 kr 3 745 kr
454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 5 415 kr 4 915 kr
480 Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd 355 kr 355 kr

Rotbehandling

Nr Titel Pris Referenspris
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4 210 kr 3 710 kr
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 975 kr 4 475 kr
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 6 115 kr 5 615 kr
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6 620 kr 6 120 kr
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 490 kr 990 kr
521 Akut trepanation och kavumextirpation 1 175 kr 875 kr
522 Komplicerad kanallokalisation och fastställande av rensdjup 980 kr 880 kr
523 Stiftborttagning 1 280 kr 1 280 kr
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 4 400 kr 4 000 kr
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterliggare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 625 kr 1 125 kr

Bettfysiologiska åtgärder

Nr Titel Pris Referenspris
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation 4 225 kr 3 825 kr
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation 4 225 kr 3 825 kr
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena 2 795 kr 2 295 kr
606 Motorisk aktivering 585 kr 585 kr
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 970 kr 820 kr

Reparativa åtgärder (lagning)

Nr Titel Pris Referenspris
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 965 kr 665 kr
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 350 kr 1 050 kr
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 590 kr 1 290 kr
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 1 150 kr 850 kr
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 545 kr 1 245 kr
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 960 kr 1 660 kr
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2 385 kr 1 885 kr
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 800 kr 600 kr

Protetiska åtgärder / Tandstödd protetik

Nr Titel Pris Referenspris
800 Permanent tandstödd krona, en per käke, standardmaterial 7 255 kr  6 255 kr
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, standardmaterial 6 855 kr 4 855 kr
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 530 kr 3 430 kr
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 2 145 kr 1 645 kr
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led, standardmaterial 3 375 kr  2 635 kr
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, standardmaterial 2 535 kr 2 035 kr
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 720 kr 3 720 kr
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led, med gjuten, fräst eller 3D-framställd inre del av metall 4 160 kr 2 660 kr
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktione 3 650kr 3 650 kr
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 135 kr 1 135 kr

Reparation av tandstödd protetik

Nr Titel Pris Referenspris
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 830 kr 630 kr
812 Reparation av krona, bro eller barkonstruktion 1 610 kr 1 630 kr
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 895 kr 4 895 kr
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 8 450 kr 8 450 kr
815 Sadelkrona 6 140 kr 6 140 kr

Avtagbar protetik

Nr Titel Pris Referenspris
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4 170 kr 3 970 kr
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 790 kr 5 590 kr
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 13 845 kr 11 845 kr
825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 15 400 kr 13 400 kr
826 Attachments, per styck, material 105 kr 105 kr
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 10 965 kr 10 965 kr
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 10 965 kr 10 965 kr
829 Immediatprotes, inkl. tänder. Innefattar inte justering. 7 535 kr 7 535 kr

Reparation av avtagbar protes

Nr Titel Pris Referenspris
831 Justering av avtagbar protes 410 kr 410 kr
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 360 kr 1 360 kr
833 Rebasering av protes 2 775 kr 2 775 kr
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 115 kr 2 115 kr
835 Rebasering och lagning av protes 3 395 kr 3 295 kr
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs 4 120 kr 4 120 kr
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 7 120 kr 7 120 kr
839 Inmontering av förankringselement 3 240 kr 3 240 kr

Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling

Nr Titel Pris Referenspris
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 110 kr 2 110 kr
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5 300 kr 4 700 kr
847 Klammerplåt 4 300 kr 4 300kr
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 670 kr 600 kr

Implantatprotetiska åtgärder

Nr Titel Pris Referenspris
850 Implantatförankrad krona, en per käke 11 790 kr 8 790 kr
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 9 815 kr 6 815 kr
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 3 375 kr 2 370 kr
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 925 kr 2 325 kr
855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 580 kr 580 kr
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 2 525 kr 1 615 kr
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 525 kr 525 kr
858 Separat distans inklusive distansskruv, per styck 1 565 kr 1 365 kr
859 Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck 1 365 kr 1 165 kr
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 44 375 kr 34 375 kr
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat 46 490 kr 36 490kr
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 48 130 kr 38 130 kr
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler 44 245 kr 33 245 kr
871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat 26 820 kr 18 820 kr
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 27 210 kr 21 210 kr
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat 29 965 kr 23 965 kr
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 4 745 kr 4 745 kr
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 5 590 kr 5 590 kr
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 7 445 kr 7 445 kr
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 16 660 kr 15 600 kr
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 305 kr 305 kr

Reparation av implantat och implantatstödd protetik

Nr Titel Pris Referenspris
881 Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande utan teknikerinsats 1 210 kr 1 210 kr
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion, tandtekninsk insats 3 250 kr 3 250 kr
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insats 7 960 kr 7 960 kr
888 Fästskruv/broskruv, per styck 190 kr 190 kr
889 Distansskruv, per styck 400 kr 400 kr

Utbytesåtgärder

Nr Titel Pris Referenspris
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 6 920 kr 1 290 kr
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 6 920 kr 1 660kr
925 Utbytesåtgärd. Implantatbeh. i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation. Implantat ingår. 10 000 kr 4 855 kr
926 Utbytesåtgärd. Implantatbeh. i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke 10 000 kr 7 230 kr
928 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatop. Implantat ingår 10 000 kr 2 370 kr
929 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona. 10 000 kr 4 855 kr

Uteblivande

Nr Titel Pris Referenspris
0 Uteblivande barn och vuxna 499 kr
1 Uteblivande/sent återbud vid Nödvändig tandvård, tandvård vid funktionsvariation eller särskild tandvård hos tandhygienist 499 kr