Priser

Prislista

Här hittar du Dentiq priser inom vanlig allmäntandvård.

Vilken behandling just din mun behöver går inte att säga på förhand, därför får du se priserna som en vägledning. Så snart vi har undersökt din mun får du ett behandlingsförslag och klara besked om kostnaderna.

Referenspriserna beslutas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och styr vilken ersättning du som är vuxen kan få via Tandvårdsstödet.

Vår garanti

Hos oss får du garanti på flera behandlingar. Garantierna gäller på alla Dentiqs kliniker i Stockholms län.

Vi lämnar garanti på tandersättningar. Ersättning för förlorade tänder kallas även protetik.

Tandersättning (protetik)
Ett års garanti på avtagbar protetik
Tre års garanti för implantat
Fem års garanti på fastsittande tandburen protetik*

* För att garantin ska gälla behöver du följa Dentiqs rekommendationer om hur du tar hand om dina tänder och när du behöver komma på besök till oss. Det krävs också att den valda behandlingen är rekommenderad av din tandläkare och att behandlingen är fullt betald.

Tydliga priser

NrTitelPrisReferenspris
101Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift885 kr885 kr
103Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare440 kr385 kr
107Omfattande undersökning, utförd av tandläkare1 670 kr1 090 kr
108Utredning utförd av tandläkare2 315 kr1 775 kr
111Undersökning utförd av tandhygienist, grundavgift675 kr675 kr
112Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist, grundavgift875 kr875 kr
113Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist320 kr285 kr
114Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist580 kr535 kr

Läs mer om

Tandläkarundersökning

NrTitelPrisReferenspris
121Röntgenundersökning av enskild tand80 kr60 kr
123Röntgenundersökning, helstatus845 kr835 kr
124Panoramaröntgen610 kr540 kr
125Röntgenundersökning, extraoral0 kr530 kr
126Röntgenundersökning, omfattande1 045 kr1 020 kr
127Röntgenundersökning, delstatus (2-6 intraorala röntgenbilder)210 kr200 kr
128Röntgenundersökning, större delstatus (≥7 intraorala röntgenbilder)355 kr345 kr
141Studiemodeller för behandlingsplanering705 kr605 kr
161Salivsekretionsmätning630 kr640 kr
162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökningFaktura400 kr
163Biopsi, åtgärden innefattar tagande av biopsi, eventuell sutur och svar0 kr1 080 kr
164Laboratoriekostnad vid patologanatomisk diagnostik (PAD)Faktura610 kr

NrTitelPrisReferenspris
201Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem440 kr440 kr
204Profylaxskena830 kr830 kr
205Fluorbehandling, kortare behandlingstid, vid behov professionell tandrengöring180 kr180 kr
206Fluorbehandling, vid behov professionell tandrengöring360 kr360 kr
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten300 kr285 kr
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande580 kr545 kr
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande850 kr840 kr

Läs mer om

Behandlingar

NrTitelPrisReferenspris
301Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande470 kr420 kr
302Sjukdoms- eller smärtbehandling850 kr720 kr
303Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande1 270 kr1 160 kr
304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande1 835 kr1 735 kr
311Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem440 kr440 kr
312Uppföljande instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem175 kr175 kr
313Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer1 120 kr1 100 kr
314Beteendemedicinsk behandling520 kr505 kr
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom440 kr440 kr
322Stegvis exkavering1 195 kr1 115 kr
341Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning560 kr545 kr
342Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande1085 kr1 055 kr
343Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande >90 min2 355 kr1 595 kr
362Lustgassedering, per gång0 kr825 kr

NrTitelPrisReferenspris
401Tanduttagning, en tand1 210 kr1 055 kr
402Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand1 850 kr1 570 kr
403Tanduttagning, tillkommande enkel230 kr190 kr
404Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle3 715 kr3 220 kr
405Omfattande dentoalveolär kirurgi4 765 kr4 300 kr
406Tanduttagning, övertalig tand1 210 kr1 055 kr
407Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle2 345 kr2 125 kr

NrTitelPrisReferenspris
420Implantat, per styck4 500 kr2 900 kr
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat5 500 kr3 240 kr
422Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik1 670 kr1 555 kr
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat7 270 kr4 720 kr
424Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik1 870 kr1 745 kr
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat11 800 kr6 525 kr
426Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik2 500 kr2 330 kr
429Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle4 250 kr4 050 kr
430Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant1 910 kr1 560 kr
432Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant2 285 kr1 945 kr
435Avlägsnande av implantat1 051 kr1 055 kr
436Avlägsnande av implantat, enkel185 kr190 kr

Läs mer om

Implantatkirurgi

NrTitelPrisReferenspris
441Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder och/eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle2 535 kr2 535 kr
442Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle3 625 kr3 585 kr
443Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle3 415 kr3 415 kr
444Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle5 250 kr4 650 kr
445Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle5 250 kr4 650 kr

NrTitelPrisReferenspris
501Rensning och rotfyllning, en rotkanal4 100 kr3 505 kr
502Rensning och rotfyllning, två rotkanaler4 710 kr4 225 kr
503Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler5 925 kr5 300 kr
504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler6 415 kr5 780 kr
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare1 275 kr935 kr
521Akut trepanation och kavumextirpation1 145 kr825 kr
522Komplicerad kanallokalisation och fastställande av rensdjup945 kr830 kr
523Stiftborttagning1 340 kr1 210 kr
541Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle4 100 kr3 775 kr
542Apikalkirurgisk behandling, ytterliggare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd1 520 kr1 065 kr

NrTitelPrisReferenspris
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation4 000 kr3 615 kr
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation4 000 kr3 615 kr
604Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena2 200 kr2 170 kr
606Motorisk aktivering550 kr535 kr
607Bettslipning för ocklusal stabilisering970 kr770 kr

NrTitelPrisReferenspris
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand785 kr625 kr
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1 180 kr990 kr
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1 525 kr1 215 kr
704Fyllning av en yta på molar eller premolar980 kr800 kr
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar1 375 kr1 175 kr
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar1 695 kr1 565 kr
707Krona i plastiskt material, klinikframställd2 035 kr1 780 kr
708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi725 kr565 kr

NrTitelPrisReferenspris
800Permanent tandstödd krona, en per käke, standardmaterial7 150 kr5 910 kr
801Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, standardmaterial6 100 kr4 590 kr
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift3 300 kr3 240 kr
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift1 565 kr1 555 kr
804Hängande led vid tandstödd protetik, per led, standardmaterial2 900 kr2 250 kr
805Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, standardmaterial2 100 kr1 925 kr
806Radikulärförankring vid avtagbar protes3 560 kr3 515 kr
807Semipermanent krona eller hängande led, per led, med gjuten, fräst eller 3D-framställd inre del av metall2 490 kr2 515 kr
808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktione3 405 kr3 450 kr
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led1 100 kr1 075 kr

NrTitelPrisReferenspris
811Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd705 kr595 kr
812Reparation av krona, bro eller barkonstruktion1 545 kr1 520 kr
813Broreparation med tandteknisk insats4 680 kr4 620 kr
814Broreparation med tandteknisk insats, omfattande8 565 kr7 980 kr
815Sadelkrona5 330 kr5 330 kr

NrTitelPrisReferenspris
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder3 900 kr3 755 kr
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder5 500 kr5 285 kr
824Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad12 000 kr11 200 kr
825Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments12 805 kr12 675 kr
826Attachments, per styck, materialFaktura0 kr
827Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder9 920 kr9 510 kr
828Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder9 920 kr9 510 kr
829Immediatprotes, inkl. tänder. Innefattar inte justering.7 680 kr7 120 kr

NrTitelPrisReferenspris
831Justering av avtagbar protes385 kr385 kr
832Lagning av protes eller tillsättning av protestand1 365 kr1 285 kr
833Rebasering av protes2 625 kr2 625 kr
834Lagning av protes där avtryck krävs2 600 kr2 000 kr
835Rebasering och lagning av protes3 300 kr3 115 kr
836Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs3 865 kr3 900 kr
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes6 800 kr6 735 kr
839Inmontering av förankringselement3 065 kr3 065 kr

NrTitelPrisReferenspris
845Ocklusionskorrigerande bettslipning1 990 kr1 990 kr
846Skena, hel eller cementerad i sektioner för vertikal platsberedning eller bettstabilisering5 315 kr4 540 kr
847Klammerplåt4 065 kr4 065 kr
848Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition620 kr565 kr

NrTitelPrisReferenspris
850Implantatförankrad krona, en per käke10 800 kr8 310 kr
852Implantatförankrad krona, flera i samma käke8 550 kr6 445 kr
853Hängande led vid implantatförankrad bro2 700 kr2 250 kr
854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led2 990 kr2 195 kr
855Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantatEnl. prislista550 kr
856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led2525 kr1 565 kr
857Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantatEnl. prislista495 kr
858Separat distans inklusive distansskruv, per styckFaktura1 295 kr
859Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styckFaktura1 105 kr
861Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat46 275 kr32 535 kr
862Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat50 140 kr34 545 kr
863Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler54 105 kr36 095 kr
865Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler45 650 kr31 470 kr
871Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat25 205 kr17 805 kr
872Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat33 130 kr20 070 kr
873Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat33 130 kr20 070 kr
874Tillägg för alveolarbar på två implantat0 kr4 495 kr
875Tillägg för alveolarbar på tre implantat0 kr5 295 kr
876Tillägg för alveolarbar på fyra implantat0 kr7 055 kr
877Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement16 945 kr14 750 kr
878Förankringselement täckprotes, tillägg, per styckEnl. prislista290 kr

NrTitelPrisReferenspris
881Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande utan teknikerinsats0 kr1 140 kr
883Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion, tandtekninsk insats0 kr3 075 kr
884Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insats0 kr7 535 kr
888Fästskruv/broskruv, per styckEnl. prislista185 kr
889Distansskruv, per styckEnl. prislista380 kr

NrTitelPrisReferenspris
90BEnkel fastsättning av båge/retainer825 kr0
90B-1Komplicerad fastsättning av båge/retainer, eller ny retainer, exklusive teknikerkostnad1 435 kr0
90CRetentionsplåt, exklusive teknikerkostnad1 030 kr0
90C-1Retentionsplåt, komplicerad, exklusive teknikerkostnad1 440 kr0
90DTandteknikerkostnad vid ortodontisk apparaturFaktura0 kr

NrTitelPrisReferenspris
921Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand7 665 kr1 215 kr
922Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar6 970 kr1 565 kr
925Utbytesåtgärd. Implantatbeh. i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation. Implantat ingår.10 000 kr4 590 kr
926Utbytesåtgärd. Implantatbeh. i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke10 000 kr6 840 kr
928Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatop. Implantat ingår0 kr2 250 kr
929Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona.0 kr4 590 kr

NrTitelPrisReferenspris
04Behandling av tandvårdsrädda hos psykolog, per timme960 kr
07Narkos7 490 kr
07-1IV-sedering3 812 kr
07-2Sedering övervakad av narkosläkare1 107 kr
08Antiapnéskena7 570 kr
08MMoms 25% på tandteknisk kostnad antiapnéskenaFaktura

NrTitelPrisReferenspris
SL2Blekning, per käke1 500 kr
SL2-1Blekning, upprepad600 kr
SL3Blekning, avital tand925 kr
SL3-1Blekning, avital tand, inläggsbyte350 kr
SL4Fastsättning eller borttagning av tandsmycke450 kr
SL4-1TandsmyckekostnadPrislista
SL5Tandskydd1 030 kr
SL5TTandteknikerkostnad för tandskyddFaktura
SL6Laser per behandlingstillfälle500 kr
FRTVKFrisktandvård, tillägg vid singelkrona, helkeramisk1 000 kr
SLBDelbetalning vid uppgjord betalningsplanBelopp
INSkriftligt intyg500 kr
LINSkriftligt intyg, ringa omfattning300 kr

Läs mer om

Estetisk tandvård

NrTitelPrisReferenspris
0Uteblivande barn och vuxna200 kr
1Uteblivande/sent återbud vid Nödvändig tandvård, tandvård vid funktionsvariation eller särskild tandvård hos tandhygienist100 kr