Priser

Här hittar du Dentiq priser inom vanlig allmäntandvård.

Vilken behandling just din mun behöver går inte att säga på förhand, därför får du se priserna som en vägledning. Så snart vi har undersökt din mun får du ett behandlingsförslag och klara besked om kostnaderna.

Referenspriserna beslutas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och styr vilken ersättning du som är vuxen kan få via Tandvårdsstödet.

Vår garanti

Hos oss får du garanti på flera behandlingar. Garantierna gäller på alla Dentiqs kliniker i Stockholms län.

Vi lämnar garanti på tandersättningar. Ersättning för förlorade tänder kallas även protetik.

Tandersättning (protetik)

Ett års garanti på avtagbar protetik
Tre års garanti för implantat
Fem års garanti på fastsittande tandburen protetik*

* För att garantin ska gälla behöver du följa Dentiqs rekommendationer om hur du tar hand om dina tänder och när du behöver komma på besök till oss. Det krävs också att den valda behandlingen är rekommenderad av din tandläkare och att behandlingen är fullt betald.

Undersökningar

Nr Titel Pris Referenspris
101 Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift 885 kr 885 kr
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 440 kr 385 kr
107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 1 670 kr 1 090 kr
108 Utredning utförd av tandläkare 2 315 kr 1 775 kr
111 Undersökning utförd av tandhygienist, grundavgift 675 kr 675 kr
112 Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist, grundavgift 875 kr 875 kr
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 320 kr 285 kr
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist 580 kr 535 kr

Röntgenåtgärder med mera

Nr Titel Pris Referenspris
121 Röntgenundersökning av enskild tand 80 kr 60 kr
123 Röntgenundersökning, helstatus 845 kr 835 kr
124 Panoramaröntgen 610 kr 540 kr
125 Röntgenundersökning, extraoral 0 kr 530 kr
126 Röntgenundersökning, omfattande 1 045 kr 1 020 kr
127 Röntgenundersökning, delstatus (2-6 intraorala röntgenbilder) 210 kr 200 kr
128 Röntgenundersökning, större delstatus (≥7 intraorala röntgenbilder) 355 kr 345 kr
141 Studiemodeller för behandlingsplanering 705 kr 605 kr
161 Salivsekretionsmätning 630 kr 640 kr
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning Faktura 400 kr
163 Biopsi, åtgärden innefattar tagande av biopsi, eventuell sutur och svar 0 kr 1 080 kr
164 Laboratoriekostnad vid patologanatomisk diagnostik (PAD) Faktura 610 kr

Sjukdomsförebyggande åtgärder

Nr Titel Pris Referenspris
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 440 kr 440 kr
204 Profylaxskena 830 kr 830 kr
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid, vid behov professionell tandrengöring 180 kr 180 kr
206 Fluorbehandling, vid behov professionell tandrengöring 360 kr 360 kr
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 300 kr 285 kr
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 580 kr 545 kr
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 850 kr 840 kr
Läs mer om Behandlingar

Sjukdomsbehandlande åtgärder

Nr Titel Pris Referenspris
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 470 kr 420 kr
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 850 kr 720 kr
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 270 kr 1 160 kr
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 835 kr 1 735 kr
311 Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 440 kr 440 kr
312 Uppföljande instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 175 kr 175 kr
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 120 kr 1 100 kr
314 Beteendemedicinsk behandling 520 kr 505 kr
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 440 kr 440 kr
322 Stegvis exkavering 1 195 kr 1 115 kr
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 560 kr 545 kr
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1085 kr 1 055 kr
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande >90 min 2 355 kr 1 595 kr
362 Lustgassedering, per gång 0 kr 825 kr

Tanduttagning och dentoalveolär kirurgi

Nr Titel Pris Referenspris
401 Tanduttagning, en tand 1 210 kr 1 055 kr
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 850 kr 1 570 kr
403 Tanduttagning, tillkommande enkel 230 kr 190 kr
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 3 715 kr 3 220 kr
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 765 kr 4 300 kr
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 210 kr 1 055 kr
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2 345 kr 2 125 kr

Implantatkirurgiska åtgärder

Nr Titel Pris Referenspris
420 Implantat, per styck 4 500 kr 2 900 kr
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 5 500 kr 3 240 kr
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 670 kr 1 555 kr
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 7 270 kr 4 720 kr
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1 870 kr 1 745 kr
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat 11 800 kr 6 525 kr
426 Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik 2 500 kr 2 330 kr
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 4 250 kr 4 050 kr
430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant 1 910 kr 1 560 kr
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant 2 285 kr 1 945 kr
435 Avlägsnande av implantat 1 051 kr 1 055 kr
436 Avlägsnande av implantat, enkel 185 kr 190 kr
Läs mer om Implantatkirurgi

Parodontalkirurgiska åtgärder

Nr Titel Pris Referenspris
441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder och/eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle 2 535 kr 2 535 kr
442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 3 625 kr 3 585 kr
443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle 3 415 kr 3 415 kr
444 Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 5 250 kr 4 650 kr
445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 5 250 kr 4 650 kr

Rotbehandling

Nr Titel Pris Referenspris
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4 100 kr 3 505 kr
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 710 kr 4 225 kr
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 925 kr 5 300 kr
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6 415 kr 5 780 kr
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 275 kr 935 kr
521 Akut trepanation och kavumextirpation 1 145 kr 825 kr
522 Komplicerad kanallokalisation och fastställande av rensdjup 945 kr 830 kr
523 Stiftborttagning 1 340 kr 1 210 kr
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 4 100 kr 3 775 kr
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterliggare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 520 kr 1 065 kr

Bettfysiologiska åtgärder

Nr Titel Pris Referenspris
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation 4 000 kr 3 615 kr
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation 4 000 kr 3 615 kr
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena 2 200 kr 2 170 kr
606 Motorisk aktivering 550 kr 535 kr
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 970 kr 770 kr

Reparativa åtgärder (lagning)

Nr Titel Pris Referenspris
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 785 kr 625 kr
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 180 kr 990 kr
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 525 kr 1 215 kr
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 980 kr 800 kr
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 375 kr 1 175 kr
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 695 kr 1 565 kr
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2 035 kr 1 780 kr
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 725 kr 565 kr

Protetiska åtgärder / Tandstödd protetik

Nr Titel Pris Referenspris
800 Permanent tandstödd krona, en per käke, standardmaterial 7 150 kr 5 910 kr
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, standardmaterial 6 100 kr 4 590 kr
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 300 kr 3 240 kr
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 565 kr 1 555 kr
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led, standardmaterial 2 900 kr 2 250 kr
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, standardmaterial 2 100 kr 1 925 kr
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 560 kr 3 515 kr
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led, med gjuten, fräst eller 3D-framställd inre del av metall 2 490 kr 2 515 kr
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktione 3 405 kr 3 450 kr
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 100 kr 1 075 kr

Reparation av tandstödd protetik

Nr Titel Pris Referenspris
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 705 kr 595 kr
812 Reparation av krona, bro eller barkonstruktion 1 545 kr 1 520 kr
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 680 kr 4 620 kr
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 8 565 kr 7 980 kr
815 Sadelkrona 5 330 kr 5 330 kr

Avtagbar protetik

Nr Titel Pris Referenspris
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 900 kr 3 755 kr
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 500 kr 5 285 kr
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 12 000 kr 11 200 kr
825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 12 805 kr 12 675 kr
826 Attachments, per styck, material Faktura 0 kr
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9 920 kr 9 510 kr
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9 920 kr 9 510 kr
829 Immediatprotes, inkl. tänder. Innefattar inte justering. 7 680 kr 7 120 kr

Reparation av avtagbar protes

Nr Titel Pris Referenspris
831 Justering av avtagbar protes 385 kr 385 kr
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 365 kr 1 285 kr
833 Rebasering av protes 2 625 kr 2 625 kr
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 600 kr 2 000 kr
835 Rebasering och lagning av protes 3 300 kr 3 115 kr
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs 3 865 kr 3 900 kr
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6 800 kr 6 735 kr
839 Inmontering av förankringselement 3 065 kr 3 065 kr

Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling

Nr Titel Pris Referenspris
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 990 kr 1 990 kr
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5 315 kr 4 540 kr
847 Klammerplåt 4 065 kr 4 065 kr
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 620 kr 565 kr

Implantatprotetiska åtgärder

Nr Titel Pris Referenspris
850 Implantatförankrad krona, en per käke 10 800 kr 8 310 kr
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 8 550 kr 6 445 kr
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2 700 kr 2 250 kr
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 990 kr 2 195 kr
855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat Enl. prislista 550 kr
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 2525 kr 1 565 kr
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat Enl. prislista 495 kr
858 Separat distans inklusive distansskruv, per styck Faktura 1 295 kr
859 Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck Faktura 1 105 kr
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 46 275 kr 32 535 kr
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat 50 140 kr 34 545 kr
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 54 105 kr 36 095 kr
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler 45 650 kr 31 470 kr
871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat 25 205 kr 17 805 kr
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 33 130 kr 20 070 kr
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat 33 130 kr 20 070 kr
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 0 kr 4 495 kr
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 0 kr 5 295 kr
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 0 kr 7 055 kr
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 16 945 kr 14 750 kr
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck Enl. prislista 290 kr

Reparation av implantat och implantatstödd protetik

Nr Titel Pris Referenspris
881 Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande utan teknikerinsats 0 kr 1 140 kr
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion, tandtekninsk insats 0 kr 3 075 kr
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insats 0 kr 7 535 kr
888 Fästskruv/broskruv, per styck Enl. prislista 185 kr
889 Distansskruv, per styck Enl. prislista 380 kr

Tandreglering (tandställning)

Nr Titel Pris Referenspris
90B Enkel fastsättning av båge/retainer 825 kr 0
90B-1 Komplicerad fastsättning av båge/retainer, eller ny retainer, exklusive teknikerkostnad 1 435 kr 0
90C Retentionsplåt, exklusive teknikerkostnad 1 030 kr 0
90C-1 Retentionsplåt, komplicerad, exklusive teknikerkostnad 1 440 kr 0
90D Tandteknikerkostnad vid ortodontisk apparatur Faktura 0 kr

Utbytesåtgärder

Nr Titel Pris Referenspris
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 7 665 kr 1 215 kr
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 6 970 kr 1 565 kr
925 Utbytesåtgärd. Implantatbeh. i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation. Implantat ingår. 10 000 kr 4 590 kr
926 Utbytesåtgärd. Implantatbeh. i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke 10 000 kr 6 840 kr
928 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatop. Implantat ingår 0 kr 2 250 kr
929 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona. 0 kr 4 590 kr

Beställarkoder

Nr Titel Pris Referenspris
04 Behandling av tandvårdsrädda hos psykolog, per timme 960 kr
07 Narkos 7 490 kr
07-1 IV-sedering 3 812 kr
07-2 Sedering övervakad av narkosläkare 1 107 kr
08 Antiapnéskena 7 570 kr
08M Moms 25% på tandteknisk kostnad antiapnéskena Faktura

Övrigt

Nr Titel Pris Referenspris
SL2 Blekning, per käke 1 500 kr
SL2-1 Blekning, upprepad 600 kr
SL3 Blekning, avital tand 925 kr
SL3-1 Blekning, avital tand, inläggsbyte 350 kr
SL4 Fastsättning eller borttagning av tandsmycke 450 kr
SL4-1 Tandsmyckekostnad Prislista
SL5 Tandskydd 1 030 kr
SL5T Tandteknikerkostnad för tandskydd Faktura
SL6 Laser per behandlingstillfälle 500 kr
FRTVK Frisktandvård, tillägg vid singelkrona, helkeramisk 1 000 kr
SLB Delbetalning vid uppgjord betalningsplan Belopp
IN Skriftligt intyg 500 kr
LIN Skriftligt intyg, ringa omfattning 300 kr
Läs mer om Estetisk tandvård

Uteblivande

Nr Titel Pris Referenspris
0 Uteblivande barn och vuxna 200 kr
1 Uteblivande/sent återbud vid Nödvändig tandvård, tandvård vid funktionsvariation eller särskild tandvård hos tandhygienist 100 kr