Implantatkirurgi

Tandimplantat – ”För ökad livskvalitet” Tandimplantat är en stabil och långvarig lösning som ser ut och känns som en riktig tand. Att ersätta förlorade tänder kan höja din självkänsla, hjälpa din munhälsa och förbättra din tuggförmåga

Tandimplantat är inget ovanligt och med dagens moderna teknik görs det på så bra sätt att det knappt märks eller syns. Tandförlust påverkar inte endast det estetiska, utan även bland annat förmågan att äta och tala.

Om du har förlorat en eller flera tänder p.g.a. olycksfall, genetiska anledningar eller tandlossning så går det lätt att ersätta dina förlorade tänder med tandimplantat. Vi utvärderar varje enskild patient noggrant och väljer i samråd med patienten bästa metod samt materialval.

Tandimplantat tandläkare Stockholm

Vad är ett implantat?

Implantatbehandlingen är en kirurgisk behandling. Vid operationen skruvas ett implantat av titan ner i käkbenet. Efter operationen växer käkbenet ihop med skruven. Tiden för inläkning av skruven är cirka 8 – 12 veckor.

Efter inläkning utgör implantatet en konstgjord rot som tandläkaren kan fästa tanden på. När implantatet kan belastas med nya tänder beror på käkbenets kvalitet ock hur många implantat som operetats in. Tiden mellan operationen och slutresultatet varierar på olika faktorer men vanligtvis tar mellan 3-6 månader och under tiden får du en temporär ersättning.

Hur många implantat som kan opereras in beror på käkbenets kvalitet. Om käkbenet inte skulle vara tillräckligt brett eller högt för att sätta en implantatskruv är det möjligt att operera in benstimulerande protein. Detta för att stärka benet runt implantatskruven. Denna bedömning görs vid konsultation. Om benstimulerande protein opererats in blir läkningen dock något längre, ca 6-9 månader.

Implantat tand
Hållbara tandimplantat

Hur länge håller ett tandimplantat?

Hur länge ett tandimplantat håller beror på många faktorer. Det finns vissa patienter som har en något högre risk att förlora eller få problem med sina implantat. Riskgrupperna består bland annat av personer som röker, har dåligt inställd diabetes och personer med en tidigare paradontit. En annan viktig faktor för att implantaten skall hålla är att man är noggrann med munhygienen, vi rekommenderar därför att man regelbundet besöker en tandhygienist.

95 % av antalet implantatoperationer är lyckade och om ett implantat mot förmodan skulle lossna utförs en ny operation.

I stort sett alla patienter kan behandlas med implantat. Varje fall är unikt och planeras och utförs på ett sådant sätt som är anpassat till patienten.

Kvalitet är viktigt för oss. Därför använder vi enbart väl beprövade tandimplantat där det finns långa studier som visar att de fungerar över tid.

Är behandlingen smärtsam?

Precis som med all kirurgi kan visst obehag upplevas. Att sätta in ett enda implantat orsakar vanligtvis mindre obehag än att sätta in flera. Bedövningsmedel och lugnande medel används ofta för att minska eventuella obehag när tandimplantatet sätts in. De flesta patienter säger att de kände sig mycket mer tillfreds med behandlingen än de hade föreställt sig.

Implantatkirurgi
Tandimplantat